Wysyłanie JPK

Posted by Konsultant on 10:09:00
Już od 1 stycznia 2018 roku polscy przedsiębiorcy są na mocy prawa zobowiązani do comiesięcznego wysyłania pliku JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Wizja owego obowiązku sprawiła, że między przedsiębiorcami zrodziło się wiele pytań. Jednym z nich jest np. to w jaki sposób należy wysłać taki dokument i czy jest to bezpieczne.

Otóż jak się okazuje Jednolity Plik kontrolny (JPK) jest wysyłany elektronicznie. Najprostszym sposobem jest użycie systemów informatycznych, które służą do prowadzenia księgowości online, gdyż łącza odpowiednio szyfrowane, co daje możliwość wysłania pliku do właściwego Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu zaledwie jednego kliknięcia.

Jednak, aby dana wysyłka pliku była możliwa, wówczas konieczne jest to, aby dokonać potwierdzenia danych operacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza zaufany profil ePUAP. Jeżeli jednak dana firma nie ma do dyspozycji takiego podpisu, ma ona do dyspozycji podpisy osób upoważnionych.