Indywidualne podejście oraz elastyczny cennik usług księgowych. Zapraszamy

 • Księgowość

  Księgowość jest naszą specjalizacją. Powierz to co najważniejsze w Twojej firmie specjalistom z naszego biura rachunkowego.

  Szczegóły oferty
 • Kadry i płace

  Do kompleksowej obsługi firmy potrzebne są również usługi z zakresu kadry i płac. Powierz tę dziedzinę naszym ekspertom!

  Szczegóły oferty
 • Podatki

  Podatki powierzone w ręce profesjonalistów to gwarancja terminowych i prawidłowych rozliczeń. Koniecznie skorzystaj z naszej pomocy podatkowej!

  Szczegóły oferty

Jak anulować paragon?

Oczywistą kwestią jest to, że popełnienie błędu w rozliczeniach jest sprawą zupełnie naturalną. Z tego względu ustawodawcy przewidzieli możliwość skorygowania błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych oraz wszelkich deklaracji. Należy pamiętać, że osoby fizyczne prowadzące własną działalność, a także rolnicy ryczałtowi mają obowiązek prowadzenia ewidencji każdej ewidencji na kasie fiskalnej.

W znacznej większości błędnie wystawiony paragon fiskalny wiąże się ze stawkami podatku, daty ewidencji, kwoty sprzedaży, jak również liczby towarów/usług.

W sytuacji błędnego wystawienia paragonu istnieje możliwość jego anulowania. W tym celu należy dokonać odpowiedniej ewidencji pomyłek, które obejmują wartość brutto oraz podatek od błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży wraz z opisem okoliczności oraz przyczyny pomyłki.


Ważne!
Do ewidencji należy dołączyć oryginał anulowania paragonu. Następnie błędnie ujętą sprzedaż należy ponownie nabić na kasę fiskalną.Oszustwa podatkowe - istota

W prowadzeniu własnej działalności bardzo często mogą pojawić się sytuacje, kiedy to przedsiębiorca myśli o tym, aby w nielegalny sposób obniżyć wysokość opodatkowania. Należy jednak mieć na uwadze to, iż każdorazowe wprowadzenie w błąd, bądź zatajenie ważnych informacji dotyczących wysokości podatku czy próba dokonania tych czynności - są oszustwem podatkowym!

Głównym celem dokonywania oszustw podatkowym jest najczęściej chęć uniknięcia opodatkowania, bądź obniżenie jego wartości. Oszustwo podatkowe jest przestępstwem, które zalicza się do przestępstw gospodarczych.

Przedsiębiorca dopuszczający się oszustw podatkowych, podlega karze grzywny, której wysokość określa Kodeks Karny Skarbowy, który informuje nas o tym, że oszustwem podatkowym jest:
- unikanie opodatkowania,
- wyłudzanie zwrotu podatku,
- ukrywanie prawdy w sporządzanym oświadczeniu lub deklaracji,
- podanie fałszywych informacji w sporządzanym oświadczeniu lub deklaracji,
- regularne nie wykonywanie wpłat podatków.


Warto pamiętać o tym, że legalnym sposobem na obniżenie wysokości opodatkowania firmy jest wprowadzenie w niej optymalizacji podatkowej, która wiąże się z licznymi korzyściami.

Bilans otwarcia, a bilans zamknięcia

Zgodnie z obowiązującą zasadą ciągłości, zapisy z poprzedniego okresu sprawozdawczego stanowią punkt wyjścia do prowadzenia ksiąg w okresie następnym. Istnieją jednak przypadki, kiedy kwestia ta wygląda nieco inaczej.

Czy jest to niepoprawne? Bądź jest to przestępstwo?

W praktyce nie zawsze będą obowiązywać takie same zasady oraz metody, które zastosowanie miały w latach ubiegłych. Przepisy zawarte w Ustawie o rachunkowości mówią, iż w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od ciągłości przyjętych zasad, zmieniając je przy dokonaniu zmian danych porównawczych. Działanie to będzie miało wpływ na bilans zamknięcia, jak również bilans otwarcia w okresie następnym.

Dokonanie zmiany polityki niejednokrotnie jest konieczna do tego, aby jasno przedstawić sytuację majątkową w danym przedsiębiorstwie. Jednak bardzo istotną kwestią jest to, że zmiany te powinny zostać zastosowane od pierwszego roku obrotowego.


Zmiana polityki często jest spowodowana uzyskaniem/stratą przez daną jednostkę prawa do stosowania uproszczeń przewidzianych konkretnymi przepisami o rachunkowości lub indywidualną decyzją tej jednostki, która właśnie spowoduje zmianę działalności danego podmiotu.Opcja elastycznych form zatrudnienia

Prowadząc własną działalność gospodarczą, wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie pracownika. Wówczas wybrana przez przedsiębiorcę forma zatrudnienia pracownika w firmie jest uzależniona od charakteru pracy oraz specyfikacji działalności danego przedsiębiorstwa.

Elastyczne formy zatrudnienia są nietypowymi formami zatrudnienia, które charakteryzują się głównie elastycznością czasu, miejsca pracy, jak również formy stosunku pracy. W praktyce najczęściej zatrudnienie to odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej.


Elastyczne formy zatrudnienia okazują się najlepszym rozwiązaniem dla:
- osób niezainteresowanych stałym zatrudnieniem,
- osób nie mogących pracować w pełnym wymiarze godzin,
- osób nie mogących pracować w jednym miejscu,
- osób starszych, bądź niepełnosprawnych,
- osób młodych, bądź matek wychowujących dzieci,
- specjalistów wykonujących wolne zawody.


Najczęściej występującymi formami elastycznego zatrudnienia w Polsce jest:
- samozatrudnienie,
- zatrudnienie na czas określony,
- zatrudnienie na czas wykonania pracy,
- praca w niepełnym wymiarze godzin,
- praca tymczasowa,
- telepraca.