Indywidualne podejście oraz elastyczny cennik usług księgowych. Zapraszamy

 • Księgowość

  Księgowość jest naszą specjalizacją. Powierz to co najważniejsze w Twojej firmie specjalistom z naszego biura rachunkowego.

  Szczegóły oferty
 • Kadry i płace

  Do kompleksowej obsługi firmy potrzebne są również usługi z zakresu kadry i płac. Powierz tę dziedzinę naszym ekspertom!

  Szczegóły oferty
 • Podatki

  Podatki powierzone w ręce profesjonalistów to gwarancja terminowych i prawidłowych rozliczeń. Koniecznie skorzystaj z naszej pomocy podatkowej!

  Szczegóły oferty

Plusy i minusy uproszczonej księgowości.


ksiegowanie-firm
Na terenie naszego kroju funkcjonują dwie formy prowadzenia księgowości: pełna i uproszczona. Uproszczoną stosuje się zazwyczaj w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, które nie prowadzą szerokiej działalności i nie generują dużych zysków.

Karta podatkowa - dla nielicznych

Karta podatkowa jest rzadko stosowana, ponieważ korzystać z takiej formy uproszczonej księgowości mogą jedynie nieliczni przedsiębiorcy. Prowadzenie karty podatkowej jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników, profilu działalności danej organizacji, jak również od liczby mieszkańców miejscowości, w której dana firma prowadzi swoją działalność. 

Zaletami tej formy księgowości są:

- możliwość kontrolowania spraw firmy poprzez bieżące śledzenie dochodów i wydatków,
- oszczędność dzięki braku konieczności zatrudniania księgowej lub nawiązywania współpracy z biurem rachunkowym,
- możliwość prowadzenia księgowości za pośrednictwem programu księgowego bądź księgowości internetowej,

- możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości, czyli pracodawca nie ma obowiązku zatrudnić profesjonalnej księgowej. jednak należy pamiętać, że księgowość jest najważniejszą częścią firmy i musi być prowadzona w rzetelny sposób.


Do negatywnych aspektów zaliczamy natomiast:

- nie jest to forma, z której korzystać mogą wszystkie podmioty, możliwość jej prowadzenia mają nieliczne jednostki,
- samodzielne prowadzenie księgowości zobowiązuje do znajomości regulacji prawnych i przepisów oraz zasad rachunkowości,

- podmiot, który stosuje uproszczona księgowość, ponosi odpowiedzialność za swoje ewentualne pomyłki,
- kontrola jest ograniczona ponieważ księgowość ta dostarcza tylko niektóre z informacji.

Księgowość uproszczona ma kilka form, przedsiębiorca powinien dokładnie się z nimi
zapoznać i wybrać tę, która najlepiej sprawdzi się w jego firmie.Naruszanie praw pracownika przez pracodawcę

Pracodawca często nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji jakie grożą mu za naruszanie praw pracowników.
Jednymi z najczęściej popełnianych wykroczeń jest:

 •  brak wypłacania pensji - prawo do wynagrodzenia przysługuje każdemu pracownikowi. Pracodawca ma obowiązek przekazać należność minimum raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Najczęściej jest to 10 dzień miesiąca - termin bezwzględny, czyli jeżeli pracodawca w danym dniu nie dokona wypłaty wynagrodzenie (nawet z powodów losowych) grozi mu kara grzywny do 30 000 zł.
 • dyskryminacja - pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać wszelkiej dyskryminacji. Jeżeli pracodawca narusza prawa pracownika np. pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku otrzymują różne wynagrodzenie, pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.
 • brak udzielania urlopu - urlop wypoczynkowy to przywilej każdego pracownika. Pracodawca, który daje ekwiwalent za niewykorzystany urlop łamie prawo.
 • nieprzestrzeganie przepisów BHP - pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i warunki pracy w swojej firmie.
 • brak umowy - często zdarza się, że pracodawca “unika” podpisania umowy o pracę. Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika na “czarno”, grożą mu wysokie kary.

Numer REGON

REGON stanowi akronim od Rejestru Gospodarki Narodowej. Do danego rejestru wpisywane są wszystkie przedsiębiorstwa. Stanowi on zatem główne źródło informacji odnośnie podmiotów gospodarczych działających na terytorium Polski. Rejestr REGON jest nieustannie nowelizowany, dzięki czemu mamy pewność że korzystanie z niego pozwoli nam pozyskać zawsze bieżące informacje.

Numer REGON składa się z 9 cyfr. Początkowo składał się tylko z 7 cyfr, dlatego też starym numerom dla ujednolicenia przypisano dwa zera na początku.

Zasady tworzenia numeru REGON:
- dwie pierwsze cyfry są wyróżnieniem terytorialnym,
- sześć kolejnych cyfr stanowi numer seryjny,
- ostatnia cyfra pełni funkcję kontrolną.

Numer REGON wydawany jest przez Główny Urząd Statystyczny. Otrzymanie go jest całkowicie darmowe.

Do rejestru REGON muszą zostać wpisane:
- osoby prawne,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
- filie lub oddziały ww. podmiotów.

Aktualnie funkcja REGON nie jest już tak ważna jak jeszcze kilka lat temu, w związku z tym nie jest już wymagany w obrocie urzędowym. Tym samym nie musimy używać go w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy też na fakturach VAT. Jest jednak nadal potrzebny między innymi podczas rejestrowania znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - podstawowe informacje

Księga Przychodów i Rozchodów w skrócie KPiR to narzędzie ewidencji księgowej służące do ujmowania operacji gospodarczych w ramach księgowości uproszczonej.

Zapisuje się w niej:
- wszystkie przychody,
- zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych,
- koszty uboczne związane z powyższymi zakupami,
- wynagrodzenia w formie gotówkowej, jak i w naturze,
- wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązane są:
- osoby fizyczne osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczające się na zasadach ogólnych bądź za pomocą podatku liniowego,
- spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie.

Co ważne, wyżej wymienione podmioty nie mogą wykazać przychodów ze sprzedaży wyższych niż 2 000 000 euro. Po przekroczeniu danego limitu przedsiębiorca zobowiązany jest do przejścia na księgowość pełną.

Z prowadzenia KPiR można zostać ze względu na stan zdrowia przedsiębiorcy bądź jego sędziwy wiek.