Indywidualne podejście oraz elastyczny cennik usług księgowych. Zapraszamy

 • Księgowość

  Księgowość jest naszą specjalizacją. Powierz to co najważniejsze w Twojej firmie specjalistom z naszego biura rachunkowego.

  Szczegóły oferty
 • Kadry i płace

  Do kompleksowej obsługi firmy potrzebne są również usługi z zakresu kadry i płac. Powierz tę dziedzinę naszym ekspertom!

  Szczegóły oferty
 • Podatki

  Podatki powierzone w ręce profesjonalistów to gwarancja terminowych i prawidłowych rozliczeń. Koniecznie skorzystaj z naszej pomocy podatkowej!

  Szczegóły oferty

Prawne formy przedsiębiorstw.

jak-zalozyc-firme
W momencie dokonywania rejestracji firmy konieczne jest dokonanie wyboru formy działalności jaką zamierzamy prowadzić. Warunkuje on sposób rejestracji oraz strukturę i zasady obowiązujące na dalszych etapach prowadzenia działalności gospodarczej.

Możemy dokonać podziału form organizacyjno- prawnych przedsiębiorstw i wyróżnić:
1. FORMY KRAJOWE:

- spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna,
- spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna,
- spółka cywilna,
- jednoosobowa działalność gospodarcza,
- fundacja,
- spółdzielnia,
- przedsiębiorstwo państwowe,
- stowarzyszenie,


Formy krajowe działalności regulowane są m.in. przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny oraz akty prawne. 


2. PANAEUROPEJSKIE:

- stowarzyszenie europejskie,
- spółka europejska,
- europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,
- europejska spółka wzajemna,
- spółdzielnia europejska.
- europejska spółka prywatna.Wysyłanie JPK

Już od 1 stycznia 2018 roku polscy przedsiębiorcy są na mocy prawa zobowiązani do comiesięcznego wysyłania pliku JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Wizja owego obowiązku sprawiła, że między przedsiębiorcami zrodziło się wiele pytań. Jednym z nich jest np. to w jaki sposób należy wysłać taki dokument i czy jest to bezpieczne.

Otóż jak się okazuje Jednolity Plik kontrolny (JPK) jest wysyłany elektronicznie. Najprostszym sposobem jest użycie systemów informatycznych, które służą do prowadzenia księgowości online, gdyż łącza odpowiednio szyfrowane, co daje możliwość wysłania pliku do właściwego Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu zaledwie jednego kliknięcia.

Jednak, aby dana wysyłka pliku była możliwa, wówczas konieczne jest to, aby dokonać potwierdzenia danych operacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza zaufany profil ePUAP. Jeżeli jednak dana firma nie ma do dyspozycji takiego podpisu, ma ona do dyspozycji podpisy osób upoważnionych.

JPK_VAT – o czym mowa?

Od stycznia 2018 roku ogromna liczba mikro-przedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT prowadzących ewidencję VAT w sposób elektroniczny. Będą oni zobowiązani do przesyłania ewidencji w formie JPK-VAT.


Celem wprowadzanych zmian jest zmniejszenie oszustw podatkowych.


Czym jest JPK-VAT?

To zestaw informacji o zakupach oraz sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za dany okres. Jest on przesyłany wyłącznie w formie elektroniczny w określonej formie. Informacje powinny zostać przesłane do 25.dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.


Kim jest mikro-przedsiębiorca?

To każda jednoosobowa działalność gospodarcza nawet jeśli nie zatrudnia pracowników.


Przeczytaj również:
Jednolity podatek w 2018 roku!

Planowane zmiany w Kodeksie pracy

Planowane są bardzo istotne zmiany przepisów zawartych w Kodeksie pracy. Przepisy, które miałyby ulec zmianie dotyczące m.in. wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz zatrudniania pracowników. Projekt nowych przepisów zawiera rozwiązania stosowane w wielu krajach Europy.

Planowane zmiany:

Urlop wypoczynkowy.
Ustawodawcy planują wyrównanie wymiaru urlopu wypoczynkowego do 26 dni w roku kalendarzowym dla każdego pracownika niezależnie od stażu pracy. Obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni dla pracowników, których staż pracy nie przekracza 10 lat oraz 26 dni dla pracowników, którzy posiadają przynajmniej 10 lat stażu pracy.

Zatrudnianie pracowników
Ustawodawca chce całkowicie zlikwidować możliwość zatrudniania osób w oparciu o umowy cywilnoprawne. Planowane jest zatrudnianie pracowników wyłącznie w oparciu o umowę o pracę - zatrudnienie etatowe lub zatrudnienie nieetatowe.

Zatrudnienie etatowe będzie wyglądało tak samo jak obecne, w oparciu o umowę o pracę - pracownik będzie pracować 40 godzin tygodniowo. Zatrudnienie nieetatowe będzie polegało na tym, że pracownik podpisze tzw kontrakt zero godzin, a czas jego pracy w tygodniu nie będzie mógł przekroczyć 16 godzin.

Planowane jest także wprowadzenie zaostrzeń dotyczących zakładania działalności gospodarczej. Ustawodawca nie chce by pracownik zakładał działalność gospodarczą tylko po to by świadczyć usługi na rzecz jednego zleceniodawcy.