Indywidualne podejście oraz elastyczny cennik usług księgowych. Zapraszamy

 • Księgowość

  Księgowość jest naszą specjalizacją. Powierz to co najważniejsze w Twojej firmie specjalistom z naszego biura rachunkowego.

  Szczegóły oferty
 • Kadry i płace

  Do kompleksowej obsługi firmy potrzebne są również usługi z zakresu kadry i płac. Powierz tę dziedzinę naszym ekspertom!

  Szczegóły oferty
 • Podatki

  Podatki powierzone w ręce profesjonalistów to gwarancja terminowych i prawidłowych rozliczeń. Koniecznie skorzystaj z naszej pomocy podatkowej!

  Szczegóły oferty

Exit tax

Termin “EXIT TAX”  to zupełna nowość. Warto jednak wyjaśnić dane pojęcie, ponieważ rząd planuje wprowadzić to zobowiązanie już w przyszłym roku.

Exit tak to podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych. Nakłada się go w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów przedsiębiorstwa bądź rezydencji podatkowej do innego państwa. Nie dotyczy on jednak każdego przeniesienia aktywów, a takiego z którym wiąże się utrata prawa do opodatkowania dochodu, który został efektywnie wygenerowany przed przeniesieniem.

W przypadku osób fizycznych opodatkowane będą wyłącznie osoby, które zamieszkują Polskę od przynajmniej pięciu lat.

Najprościej mówiąc podatek ten ma ściągać do Polski pieniądze od ludzi i firm, którzy dotychczas transferować swoje zyski do rajów podatkowych.

Stawka podatku wynosi 3% i dotyczy zysków w wysokości co najmniej 2 mln złotych. Nie ma zatem możliwości że wprowadzony podatek dotknie “przeciętnego Kowalskiego”.

Exit tax obowiązuje już w Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii i wielu innych państwach.

Mały ZUS 2019

Od 1. stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności nie osiągają dużych przychodów mogą skorzystać z małego ZUS, a więc opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, zależnej od wysokości przychodów.

Warunki, jakie należy spełniać aby korzystać z małego ZUS-u:
- prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- przychód za rok poprzedni z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Z małego ZUS nie skorzystasz jeżeli swoją działalność prowadziłeś krócej niż 60 dni.
Z ulgi tej można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Chcąc skorzystać z małego ZUS musisz:
- wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych (ZUS ZWUA)
- zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub
- zgłosić się do ubezpieczenia ZUS ZZA jeśli podlegasz tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

JPK_VDEK

Od 1. stycznia 2019 roku podatnicy deklaracje oraz sprawozdania VAT mogą składać w dwóch formach. Standardowej jak było do tej pory, a więc osobno VAT-7 i VAT-7K oraz osobno raport JPK_VAT bądź w jednym pliku JPK_VDEK.

JPK_VDEK to plik kontrolny, który zawiera podsumowania kwot i transakcji opodatkowanych VAT-em oraz załączniki w formie ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu, w których muszą znajdować się wszystkie transakcje, które przeprowadziła jednostka w danym okresie sprawozdawczym.

Jeżeli podatnik będzie dokonywał korekty w rozliczeniu wówczas niezależnie od tego, czy wpływa to na wartość zobowiązania podatkowego czy też nie podatnik będzie zobowiązany do przesłania nowej wersji JPK_VDEK. Oznacza to, że każdy błąd zmusza do wysyłki nowej wersji pliku.

Wprowadzenie JPK_VDEK ma przyczynić się do usunięcia kwartalnej formy rozliczeń podatku VAT. Podatek ma być regulowany w tych samych okresach sprawozdawczych, których będzie wysyłany JPK_VDEK. Należności podatkowe trafiać będą bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Więcej informacji o wysyłce plików kontrolnych odnajdziesz TUTAJ!

Forma wynagrodzenia w 2019 roku

Wraz ze styczniem zaczęły obowiązywać nowe przepisy nakładające nowy sposób wypłaty wynagrodzenia. Od tego miesiąca pracodawcy zobligowani są do stosowania bezgotówkowej formy wynagrodzenia, czyli dokonywania przelewu na konto pracownika.

Zatrudniający muszą poinformować pracowników o:
- możliwości rezygnacji z bezgotówkowej formy
lub
- konieczności podania numeru rachunku bankowego w przypadku wyboru wypłaty w formie przelewu

Co zrobić, gdy pracownik chce pozostać przy gotówkowej formie wypłaty wynagrodzenia?
Pracownicy wybierający gotówkową formę muszą złożyć odpowiedni wniosek (w formie pisemnej lub elektronicznej).

Pracodawcy mają czas do 22 stycznia na dopełnienie tego obowiązku.