Indywidualne podejście oraz elastyczny cennik usług księgowych. Zapraszamy

 • Księgowość

  Księgowość jest naszą specjalizacją. Powierz to co najważniejsze w Twojej firmie specjalistom z naszego biura rachunkowego.

  Szczegóły oferty
 • Kadry i płace

  Do kompleksowej obsługi firmy potrzebne są również usługi z zakresu kadry i płac. Powierz tę dziedzinę naszym ekspertom!

  Szczegóły oferty
 • Podatki

  Podatki powierzone w ręce profesjonalistów to gwarancja terminowych i prawidłowych rozliczeń. Koniecznie skorzystaj z naszej pomocy podatkowej!

  Szczegóły oferty

Kim jest przedstawiciel podatkowy?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, kto może zostać przedstawicielem podatkowym...? Jak się okazuje, może nim zostać każdy podmiot spełniający ściśle określone wymagania narzucone przepisami Ustawy o podatku VAT.

Właśnie ta ustawa definiuję zawód przedstawiciela podatkowego jako podmiot pomagający podatnikowi, który nie posiada swojej siedziby w państwie, w którym występuje opodatkowanie.


Docelowo usługi przedstawiciela podatkowego są nakierowane na pomoc w rozliczeniu podatków zgodnie z przepisami, które na daną chwilę obowiązują na terenie danego państwa. Podmiot ten jeśli został do tego upoważniony, jest zobowiązany do opłacenia podatku w imieniu swojego Klienta. Jeśli dany podatnik korzysta z usług przedstawiciela podatkowego, nie dotyczy go obowiązkowa rejestracja jako czynny podatnik VAT.


Nawiązanie współpracy z przedstawicielem podatkowym powinno opierać się o podpisanie umowy zawierającej prawnie określone informacje.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Rachunkiem przepływów pieniężnych nazywamy dokument dostarczający informacji o środkach pieniężnych w danym przedsiębiorstwie. Przy jego sporządzeniu uwzględniane są źródła oraz wykorzystanie tych przychodów.

Dzięki sprawozdaniu mamy dostęp do informacji na temat zmian w aktywach i pasywach przedsiębiorstwa. Pozwala ono również ocenić stopień płynności finansowej, skuteczności ściągania należności oraz zdolności do regulowania zobowiązań.

Rachunek przepływów pieniężnych stanowi jeden z elementów sprawozdania finansowego.

Dokument dostarcza informacji na temat przepływów w działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej.

Rozliczenie bezgotówkowe - akredytywa

Akredytywa to jedna z form zaliczana do rozliczeń bezgotówkowych. Wykorzystywana jest do rozliczeń mających miejsce w kraju lub rozliczeń zagranicznych. Przedsiębiorcy decydują się na rozliczenie akredytywą najczęściej, gdy transakcja jest ryzykowna.

Akredytywę określić można jako pisemne zobowiązanie banku, klienta kupującego towary lub usługi do wypłacenia sprzedającemu kwoty pieniężnej, której wysokość oraz termin zapłaty jest określony, oraz zgodnie z innymi warunkami akredytywy.

Strony akredytywy:
- kupujący (importer) - zleceniodawca akredytywy,
- sprzedający (eksporter) - beneficjent akredytywy,
- bank zleceniodawcy - odpowiedzialny za otwarcie akredytywy,
- bank beneficjenta - informujący beneficjenta o otwarciu akredytywy.

Akredytywę można podzielić:
- ze względu na charakter zobowiązania banku kupującego,
- ze względu na uprawnienia sprzedającego,
- ze względu na rolę banku sprzedającego,
- ze względu na kwestie techniczno-finansowe,
- akredytywy specjalne.

Czym jest plan finansowy?

Plan finansowy jest dokumentem informującym o przewidywanych przychodach oraz kosztach przedsiębiorstwa. Plan umożliwia podejmowanie działań mających na celu osiąganie zysków w sposób niezagrażający działalności. Plan finansowy jest najważniejszym źródłem informacji podczas zakładania firmy oraz jej funkcjonowania w kolejnych latach.


Plan finansowy powinien być odpowiednio sporządzony, ponieważ jest on nieodłączną częścią każdego biznesplanu. Szczególną uwagę na plan finansowy zwracają inwestorzy, z którymi chce nawiązać współpracę przedsiębiorca. Informuje on o działaniach zaplanowanych na przyszłość.Dlaczego warto sporządzić plan finansowy?

- usprawnienie procesu działania firmy;

- pozwala podejmować właściwe decyzje;

- lepsza kontrola firmy;